Skip to content

Teckenspråk i den ortodoxa världen

I morse föll mina ögon på en artikel på den ortodoxa nättidningen Pravmir.com. Artikeln handlar om att ortodoxa kyrkan i Ryssland ska börja arbeta mer med tolkning till teckenspråk, ikoner som passar för synskadade och annan hjälp till funktionshindrade. Detta med teckenspråk i gudstjänsten har jag funderat över ända sedan den dag jag satte fötterna i ortodoxa kyrkan. Människor har sagt att det inte går, för att det skulle störa gudstjänsten. Men nu har alltså synoden i ortodoxa kyrkan i Ryssland beslutat att det går och inrättat en arbetsgrupp för detta.

I USA verkar tolkning av liturgier till teckenspråk faktiskt efterfrågas. Frågan är om det är hörande eller döva som efterfrågar. Inget i kyrkan bör egentligen göras, om inte folket efterfrågar det – av den enkla anledningen att finns det inte efterfrågan så blir folket ett objekt istället för subjekt. Det riskerar därmed också att  Frågan som det går att ställa sig är dock om människor alltid vet vad de vill ha? Om man inte kan delta i en ortodox gudstjänst tolkad till teckenspråk, hur ska man då veta vad man missar?

Det finns sedan några år tillbaka en församling i Moskva som specifikt inriktar sig på att kunna ta emot funktionsnedsatta av olika slag. Detta är en förebild för den ortodoxa kyrkan. Det kommer aldrig att finnas möjlighet att göra som dem i alla församlingar, men tänk om det i Sverige kunde finnas en församling som gör detta, i Norge en, i Danmark en… och några fler i Ryssland (och så vidare). Det finns helt klart en efterfrågan, om man ser till troende familjer. Problemet i Skandinavien är att vi inte är många alls och att det är svårt att veta hur många funktionsnedsatta som faktiskt finns i våra kyrkor och vilka behov som finns.

Annonser

Änglar

En utläggning om änglar, utifrån boken The complete book of Orthodoxy av George W Grube och Skriften.

Ordet ”ängel” kommer från grekiskans ”angelos” som betyder ”budbärare”.

Änglarna skapades innan människorna. De kan vara synliga såväl som osynliga, har inte kropp men visar sig mellan varven i mänsklig gestalt (t ex när Abraham gästades av tre änglar, i 1 Mos 18). Enligt den Helige Johannes av Damaskus är änglarna rationella och intelligenta och har liksom vi en fri vilja. Genom nåden har de fått evigt liv. Änglarna är på den plats de är placerade, om Gud sänder en ängel till jorden så är den på jorden och inte samtidigt i himmelen.

Det finns namn på sju änglar; Gabriel, som är budbäraren om sådant som ska hända, Raphael som botar sjukdomar, Uriel som upplyser själar, Salaphiel som ber för oss, Tesygiel som ständigt prisar Gud, Warachiel som delar ut Guds välsignelser och Jeremiel som skänker alla människor goda tankar.

Ärkeängeln Michael skyddar Guds folk från ondska och skänker frid åt de troende.

Änglar och Helgon äras lika högt i Ortodoxa Kyrkan. Varje människa har en skyddsängel som hjälper henne att ära Gud i våra liv och hjälper oss genom våra jordiska bekymmer.

Den Helige aposteln Paulus ger änglarna nio ranker, som det går att läsa om i 1 Mos 3:24, Jes 6:2, Ef 1:17-21, Kol 1:16, 1 Tess 4:16, Heb 1:14 samt 1 Pet 3:22. De som vi kanske känner igen bäst är Serafim och Cherubim, exempelvis omnämns de i Gudsmodershymnen: ”Ärorikare än Cherubim och utan jämförelse mer prisad än Serafim,  Du som är Gudaföderska vi prisar dig storligen”. Det visar hur för övrigt högt vi ärar Gudsmodern, då Serafim är den som anses brinna med stor kärlek till Gud och Cherubim alltid har sin blick riktad mot Gud.

När man väl börjar ana att det finns ett djupare djup och en vidare vidd av det man redan trodde sig ha en föraning om hur djupt och vitt det var, så finns återvändon till det gamla än mindre. Det går inte heller att tiga om det man har sett och hört, som en brevskrivare skrev till en församling för ungefär 1900 år sedan.

Långsamt får denna blogg komma i den form som jag vill ha den. Förhoppningsvis ledd av hur Gud vill att den ska vara utformad.

Känner du till någon bra ortodox sida på svenska, eller engelska, som du vill se i min länklista? Lämna då en kommentar till något av mina inlägg så ska jag föra in den på länklistan.

Så en tanke att ta med sig:

Också människans plikter är av tre slag: plikter mot Gud, plikter mot henne själv och plikter motnästan. Genom bönen fyller människan sina plikter mot Gud, genom fastan fyller hon sina plikter mot kroppen och genom allmosorna fyller hon sina plikter mot nästan.
Hur mycket gott gör inte böner ihop med fasta, allmosor och rättfärdighet! (Tob 12:8).
(ur Tidebönens andliga skatt av Mor Ignatius Ephrem I Barsoum, Patriark av Antiokia och hela Östern)

Intervju med Kallistos Ware

Här kommer ett litet klipp med den ortodoxe ärkebiskopen Kallistos Ware, en intervju från Christianity Today Magazine. Ett antal kloka ord om att vara kristen.

Apostlafastan

Jag börjar med att dela med mig en länk från Soku (Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund i Sverige). De skriver om Apostlafastan och varför den genomförs.

När jag själv är lite mer insatt i allt hoppas jag på att kunna skriva artiklar eller info om sådana saker som förekommer inom de ortodoxa församlingarna. Gärna utifrån frågor som jag får ifrån läsare.

Välkommen

Den här bloggen har jag gått och funderat över länge. Vad ska den innehålla? Hur ska den utformas? Det är dags att försöka ta bloggandet till en ny nivå, eller lägga ner. Och just nu är det i byggfasen. Det kommer att dröja innan fler blogginlägg än detta ser dagens ljus. Jag vill bara inte att den som kommer hit ska komma till en byggarbetsplats helt utan presentation.

Tills dess, be Jesus-bönen, be med hjärtat för hela världen: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss.